Avgifter för registerhållning

Den som äger ett fordon ska betala avgifter för registerhållning och registreringsskylt till Transportstyrelsen. Ägare är den som är (eller ska vara) antecknad som ägare i vägtrafikregistret. 

Avgifter för registerhållning

Aktuella avgifter för registerhållning.

Produkt/tjänst    Avgift
Vägtrafikregisteravgift (moped klass I, terrängsläp, 
annat terrängmotorfordon än tung terrängvagn).
Engångsavgift när fordonet första gången tas i trafik.
50 kr
Vägtrafikregisteravgift (bil, motorcykel, motorredskap,
tung terrängvagn, släpvagn).
50 kr/år
Registrering av betalningsförmedlare i vägtullsregistret 22 400 kr
Registrering av avgiftsupptagare i vägtullsregistret 2 800 kr
Registreringsskylt och tävlingsskylt 90 kr
Ersättningsskylt/provisorisk skylt 90 kr
Skyltar för beskickningsfordon (så kallade
diplomatskyltar)
130 kr

Beställning av ny personlig skylt

90 kr

Rätten till personlig skylt, 10 år

Här finner du mer information om personliga skyltar

6 200 kr

Förlängning av personlig skylt, 5 år

Här finner du mer information om förlängning av personlig skylt

3 700 kr

Saluvagnsskylt (används av yrkesmässiga användare,
t ex bilhandlares gröna skylt) 

90 kr

Beställa dubblett av Del 2 av registreringsbeviset (endast vid uthämtning på postens utlämningsställen). 50 kr

Regler för registerhållning

Registerhållning, skyltar och påställning av fordon regleras av lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. I lagen och förordningen regleras bland annat vem som ska betala avgiften och när. Storleken på avgiften regleras dels i (TRVFS 2015:3) och dels i (TSFS 2015:6) båda föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet.

Bestämmelser om att personliga fordonsskyltar får tilldelas och förutsättningar för det finns i 16 kap. 6-10 §§ förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Personliga fordonsskyltar behandlas också i Trafikverkets föreskrifter om pris för personliga fordonsskyltar (TRVFS 2015:3).

Läs mer om vilka regler som gäller för registrering av fordon.

Relaterad information