Avgifter vägtrafik

Här kan du läsa mer om avgifter inom vägtrafik.

Mest besökta avgifterna

 • Avgifter för registerhållning
  Bl.a. avgifter för registreringsskyltar, vägtrafikregistret, vägtullsregistret, saluvagnslicens.
 • Fordonsregistrering
  Ursprungskontroll och saluvagnslicens.
 • Yrkestrafik
  Bl.a. tillstånd för yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation, transporttillstånd för transport av gods utanför EU/EES, tillstånd för biluthyrning.
 • Körkort
  Bl.a. ansökan om körkortstillstånd, utbyte och förnyelse av utländska körkort, godkännande som handledare.

Gällande avgifter 2017

Den 1 januari 2017 genomfördes endast ett fåtal förändringar, bland annat:

 • tar vi ut en avgift på 7 500 kronor för en ansökan om att få bedriva en redovisningscentral för taxi. Vi tar också ut en årsavgift på 5 000 kronor för tillsyn av de redovisningscentraler som har tillstånd.
 • tar vi bort ansökningsavgiften för förlängning av högre behörighet (körkort för tung lastbil och buss) där giltighetstiden går ut under 2018. Detta är första ledet i vår målsättning att kunna införa en enhetlig avgift för utfärdande av behörighetshandlingar (körkort och förarbevis) från och med 2018.

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter.