Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 

Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Arbete under 2015

Läs om verksamhetsåret  2015 i kortversionen av årsredovisningen. Eller se hur Maria Ågren, Transportstyrelsens generaldirektör, sammanfattar året:

 

Transportstyrelsen i siffror

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. 

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Näringsdepartementets område.