Skärpta krav på avgasutsläpp för motorcyklar

2016-12-23

Den 1 januari 2017 skärps kraven för avgasutsläpp för motorcyklar. Från och med årsskiftet ska en motorcykel uppfylla nivån Euro 4 för att få tas i bruk. Motorcyklar med lägre avgasklass som tas i bruk första gången måste ställas på innan årsskiftet.

För att en motorcykel ska få registreras i Sverige måste den uppfylla vissa avgaskrav, så kallade euroklasser. Avgaskraven förändras undan för undan och från och med årsskiftet 2016/2017 gäller att en motorcykel måste uppfylla avgaskraven för euro 4 eller bättre för att få registreras i Sverige.

Kravet på Euro 4 berör endast de motorcyklar som ställs på för första gången.

Så kontrollerar du om din motorcykel berörs

Gå in på transportstyrelsen.se och välj e-tjänsten Sök fordonsuppgifter med registreringsnummer.

  • Motorcykeln ska fortfarande vara förregistrerad, dvs. har aldrig ställts på. Under fliken Status visas uppgiften påställt första gången i Sverige. Motorcyklarna som omfattas saknar den uppgiften.
  • Fordonet ska tillhöra avgasklass Euro 3 eller lägre.
    Under fliken Fordonsidentitet visas uppgiften typgodkännandenummer. Om det finns en referens i miljöuppgifterna om Euro 4 för ditt fordon behöver du inte ställa på det före årsskiftet.
  • Finns det ingen sådan referens i miljöuppgifterna, eller att du inte hittar den, är Transportstyrelsens råd att du ställer på fordonet.

Omfattas äldre motorcyklar av de nya kraven?

Äldre motorcyklar omfattas inte av de nya kraven om de någon gång varit i bruk i Svergie eller i något annat land, vilket kan likställas med att den varit påställd och det kan påvisas på något sätt.

Om en motorcykel som tillverkats före 17 juni 1999 aldrig varit i bruk i något land kan den ändå registreras efter årsskiftet utan att de uppfylla de nya kraven på euro 4. I detta fall måste fordonsägaren då ansöka om en dispens hos Transportstyrelsen.

Blankett för ansökan om dispens

(Informationen uppdaterad 2016-12-29)

Hur ställer jag på motorcykeln?

Motorcykeln anses vara tagen i bruk när den ställts på första gången. Du anmäler enklast via vår e-tjänst Ställa på ditt fordon. Uppgiften uppdateras omgående i vägtrafikregistret. Tänk på att motorcykeln måste vara trafikförsäkrad för att du ska kunna ställa på motorcykeln.

Om du inte vill ha motorcykeln påställd en längre tid, så går det bra att ställa av den igen. Motorcykeln har då tagits i bruk innan årsskiftet, vilket är det nödvändiga i sammanhanget.

Vad händer om motorcykeln inte ställs på?

Efter årsskiftet får motorcykeln formellt sett inte tas i bruk, eller ställas på. Det finns dock möjlighet att ställa på fordon för första gången även efter årsskiftet. Transportstyrelsen kan ge dispens. En sådan dispens måste du ansöka om, och det kommer att krävas ett underlag från tillverkaren.

Till toppen