Nya åtgärder för att nå miljömålen presenterade

2017-03-01

Den 1 mars 2017 presenterade Miljömålsrådet sin lista över åtgärder som syftar till att nå de svenska miljömålen. I rådet ingår länsstyrelserna och 16 myndigheter, varav Transportstyrelsen är en. Flygbuller i fjällen och samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar är de två nya områden som Transportstyrelsen kommer att driva under 2017.

Regeringen inrättade Miljömålsrådet 2015 för att stärka myndigheternas samarbete för att nå Sveriges miljömål. Rådet ska arbeta med att integrera miljö och hållbarhet tydligare i myndigheternas löpande verksamhet och verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål.

Nu har rådet för andra året i rad presenterat sin gemensamma åtgärdslista. Totalt 24 åtgärder finns på listan.

Transportstyrelsen ska vara drivande inom två nya åtgärder:

  • Flygbuller i fjällen. För att säkerställa att flygbullret i de svenska fjällen inte ökar ska Transportstyrelsen och Naturvårdsverket utreda om buller från luftfarten i svensk fjällmiljö fortfarande kan anses vara försumbart.
  • Samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar, på land och i vattnet. Transportstyrelsen och Naturvårdsverket ska genomföra en förstudie för att utreda hur problemen och reglerna ser ut på området.

Dessutom fortsätter Transportstyrelsen att driva två av åtgärderna som startade 2016:

  • Båtbottenfärger för fritidsbåtar. I samarbete med bland annat Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten genomförs projekt Skrovmålet för att minska användandet och förekomsten av otillåten båtbottenfärg på fritidsbåtar.
  • Ersättning av högbullrande bromsblock. Tillsammans med Trafikverket arbetar Transportstyrelsen med att beskriva förutsättningar, möjligheter och konsekvenser av en ersättning av högbullrande bromsblock av gjutjärn till moderna lågbullrande bromsblock på befintliga godsvagnar.

Läs mer om Miljömålsrådet och den gemensamma åtgärdslistan

Läs mer om Transportstyrelsens arbete i Miljömålsrådet

Till toppen