Möt oss på Transportforum

2017-01-02

Den 10 och 11 januari 2017 pågår VTI:s konferens Transportforum. Transportstyrelsen är på plats och deltar i olika sessioner.

Transportforum är Nordens största årliga konferens inom transportsektorn och äger rum på Konsert & Kongress i Linköping.

Den 10 januari hålls en pressträff då Maria Ågren, Transportstyrelsens generaldirektör, presenterar preliminär olycksstatistik för väg, järnväg, sjöfart och luftfart under 2016.

Media är välkomna till pressträffen som äger rum mellan klockan 08:30 och 09:30 på Pressläktaren på plan 2 i Konsert & Kongress.

Läs mer om pressträffen

Transportstyrelsen finns på plats på Transportforum och delar monter med Trafikverket och näringsdepartementet. I montern kommer Maria Ågren att ha en speeddate onsdag den 11 jan klockan 10:30 -11:00.

Sessioner

Transportstyrelsen är med i en rad olika sessioner under Transportforum:

Session 3: Regelefterlevnad i yrkestrafik på väg

Plats: Läsesalen Östergötlands museum

Tid: 10 januari, klockan 13:15 – 14:45

Mikael Kyller, på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning, talar om bakgrund och frågeställningar i regelefterlevnad i yrkestrafik på väg. Han medverkar även i summering och den avslutande diskussionen.

Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsens väg och järnvägsavdelning, talar om beställningstrafik med buss.

Session 13: Bullersession –kontrollera och minska källbullret

Plats: Nya galleriet Östergötlands museum

Tid: Tisdag 10 januari, klockan 13:15-14:45

Lina Andersson, Transportstyrelsen, talar om möjligheten att minska buller med moderna bromsblock på befintliga godsvagnar.

Session 18: Vad händer på bränslefronten? Senaste nytt om fartygsbränslen

Plats: Kulturen, Konsert & Kongress

Tid: Tisdag 10 januari, klockan 13:15-14:45

Anna Petersson, på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelningen, medverkar i summering och slutdiskussion.

Session 34: Framtida koncept för flygtrafikledning och RPAS

Plats: Kulturen, Konsert & Kongress

Tid: Tisdag 10 januari, klockan 15:30-17:00

Henrik Sandén, på Transportstyrelsen sjö- och luftfartsavdelning, har ett pass med rubriken: Vad har RPAS för potential? Remi Vesvre, på Transportstyrelsen sjö- och luftfartsavdelning, talar om nya regler som är på gång för RPAS.

Session 38: Inlandssjöfart – vad, vem, när och hur?

Plats: Läsesalen, Östergötlands museum

Tid: Tisdag 10 januari, klockan 15:30-17:00

Daniel Hellström, på Transportstyrelsens sjö och luftfartsavdelning, talar om hur funktionsbaserade regler möjliggör teknikutveckling. Han medverkar även i summering och slutdiskussion.

Session 74: Omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Plats: Operan, Konsert & Kongress

Tid: Onsdag 11 januari, klockan 11:00-12:30

Jenny Ryman, miljöutredare på Transportstyrelsen, deltar i en workshop tillsammans med deltagare från Boverket och Trafikanalys.

Läs hela Transportforums program.

Till toppen