Fortsatt ökande flygresande under sista kvartalet 2016

2017-01-24

Under det sista kvartalet 2017 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 6,4 procent och uppgick till närmare 8,8 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 530 000 fler passagerare än under samma period 2015.

Av de 8,8 miljoner passagerarna kvartal 4 var 6,7 miljoner utrikespassagerare och cirka 2,1 miljoner inrikes. Procentuellt var ökningen störst för utrikestrafiken som ökade med 7,4 procent. För inrikestrafiken var ökningen 3,4 procent.

Läs Flygtrafikstatistik, utvecklingen under fjärde kvartalet 2016

Till toppen