Flygförbud under valborg och 1 maj beslutade

2017-04-28

Transportstyrelsen har beslutat införa flygförbud över centrala Lund i samband med valborgsmässofirandet där. Flygförbud gäller också i samband med första majdemonstrationerna i Falun. Båda förbuden är fattade efter ansökan från Polisen och gäller även drönare.

Flygförbudet, kallat restriktionsområde, över centrala Lund gäller 30 april klockan 08.00 – 00.00 (lokal tid). Mer precist gäller förbudet, det så kallade restriktionsområdet, inom ett område som har formen av en cirkel med mittpunkten 554155N 131108E och radien 2000 meter. Höjd från marken upp till 1500 fot, det vill säga cirka 450 meter, över havsytan.

Flygning inom förbudsområdet får endast ske med polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, flygräddning, reguljärt flyg till/från Sturup och Kastrup samt in- och utflygande flyg som flyger så kallad instrumentflygning till/från Sturup och Kastrup med i förväg inlämnad färdplan. Flygning med skolflygplan tillåts inte. Inga drönare får flyga i området.

Flygförbudet över Falun gäller över Falun centrum 1 maj klockan 10.00 – 18.00. Mer precist gäller förbudet, det så kallade restriktionsområdet, inom en cirkel med mittpunkten i 603624N 0153742E och radien 2500 meter samt höjden 1800 fot det vill säga cirka 550 meter över havsytan.

Flygning inom restriktionsområdet är endast tillåten för polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, flygräddning samt reguljär civil flygtrafik till Borlänge Airport samt in- och utflygande flyg som flyger så kallad instrumentflygning till/från Borlänge Airport med i förväg inlämnad färdplan. Inte heller här får drönare flyga.

Båda besluten om flygförbud är fattade efter ansökan från polisen.

Till toppen