Nyhetsarkiv

143
115
116
328
Välj alla
Visar kategori: sjöfart.
115 nyheter

Transportstyrelsen har INTE uppgifter om det militära fordonsregistret

SVT Nyheter har gått ut med uppgifter om att hela det militära fordonsregistret har röjts av Transportstyrelsen för utländska IT-tekniker som inte varit säkerhetsklassade. Detta är felaktigt.

Publicerades 2017-07-21

Förändringar i Transportstyrelsens styrelse

Regeringen har i dag utsett Anita Johansson till ny ordförande i Transportstyrelsens styrelse.

Publicerades 2017-07-20

Transportstyrelsen tar kritiken på största allvar

Transportstyrelsen tar kritiken som riktas mot myndigheten från regeringen och medborgare på största allvar med anledning av de uppgifter som kommit fram i Säkerhetspolisens förundersökning kring Maria Ågren och myndighetens it-upphandling.

Publicerades 2017-07-20

Nya regler ska minska utsläppen av kväveoxider från nya fartyg i Östersjön och Nordsjön

För att minska utsläppen från sjöfarten ska Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen bli så kallade kvävekontrollsområden. Det har den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s miljöskyddskommitté beslutat om.

Publicerades 2017-07-11

Åklagarmyndighetens beslut om strafföreläggande mot vår före detta generaldirektör Maria Ågren

Transportstyrelsen har tagit del av Åklagarmyndigheten beslut och vi kan konstatera att Maria Ågren har fått ett strafföreläggande som innebär dagsböter på grund av vårdslöshet med hemlig uppgift men utan uppsåt.

Publicerades 2017-07-07

Till toppen