Nyhetsarkiv

132
100
107
308
Välj alla
Visar kategori: sjöfart.
100 nyheter

Nu gäller nya regler för nationell sjöfart

Från och med 1 juni 2017 gäller nya nationella regler för fartyg som används yrkesmässigt. Införandet sker stegvis. Till en början omfattas fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är större än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.

Publicerades 2017-05-19

Flytväst räddar liv

Flytväst räddar liv. Men fortfarande sker många drunkningsolyckor som skulle kunnat undvikas om den olycksdrabbade hade burit flytväst. Därför arrangeras internationella Flytvästdagen 21 maj av en lång rad organisationer och myndigheter, däribland Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-05-18

Ny överenskommelse om kontroll av utländska fartyg

Medlemsländerna i de mellanstatliga organen Paris och Tokyo MoU har kommit överens om en inriktning för det framtida arbetet med kontroll av fartyg, så kallade hamnstatskontroller. Det skedde vid en ministerkonferens i Vancouver i början av maj. Syftet är att förbättra sjösäkerhet, miljöskydd samt arbets- och levnadsvillkor för sjömän världen över.

Publicerades 2017-05-11

Strategisk plan för en fossilfri transportsektor presenterad

Den 28 april lämnade Energimyndigheten, tillsammans med Transportstyrelsen och 4 andra myndigheter, över den strategiska planen för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen. Arbetet har pågått i drygt ett år, och det har resulterat i ett stort antal åtaganden och förslag.

Publicerades 2017-04-28

Helcom Maritime får pris för insatser som minskar sjöfartens påverkan på Östersjön

Östersjöfonden ger sitt årliga Östersjöpris till HELCOM Maritime Working Group för arbetet med att minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön. Transportstyrelsen företräder Sverige i det Östersjögemensamma forumet.

Publicerades 2017-04-11

Till toppen