Nyhetsarkiv

136
106
109
317
Välj alla
Visar kategori: vägtrafik.
317 nyheter

Samlad bild av trender ska inspirera till ökat och säkert cyklande

En vanlig dag cyklar 800 000 personer cirka sju kilometer var. På ett år cyklar de i snitt 250 mil var. I hela landet finns idag drygt 2 000 mil cykelväg.

Publicerades 2017-06-27

Mindre registreringsskylten får nytt utseende

Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större. Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Publicerades 2017-06-26

Transportstyrelsen önskar en trafiksäker midsommar

Midsommar, ljusa nätter och lediga dagar. Till midsommar kommer önskan att träffas, vilket gör den till en stor reshelg. Men ökad trafik på vägarna ökar också risken för olyckor. Sedan 2010 har i genomsnitt 5 personer omkommit varje år i trafiken under midsommarhelgen.

Publicerades 2017-06-19

Transportstyrelsen föreslår färre körkortsavgifter

Transportstyrelsen föreslår en ändring i avgifterna för körkortsområdet som innebär att dagens tolv avgifter ersätts med en enda avgift.

Publicerades 2017-06-19

Att nå en fossilfri transportsektor – tre delrapporter redovisas till regeringen

Transportstyrelsen är en av sex myndigheter som står bakom om en gemensam strategisk plan för att nå en fossilfri transportsektor. Idag redovisas tre delrapporter till den strategiska planen. Delrapporterna tar upp områdena luftfart, sjöfart samt uppföljning och utvärdering.

Publicerades 2017-06-16

Till toppen