Nyhetsarkiv

137
107
110
318
Välj alla
Visar kategori: järnväg.
137 nyheter

Transportstyrelsen i Almedalen

Transportstyrelsen kommer att delta i flera olika seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby. Här kan du läsa om vilka seminarier det gäller och vilka som ska vara med.

Publicerades 2017-06-28

Kom ihåg Järnvägens säkerhetskonferens 14 november

Den 14 november 2017 arrangerar Transportstyrelsen Järnvägens säkerhetskonferens i Örebro. Det är första gången konferensen hålls i Transportstyrelsens regi, och årets tema är säkerhetskultur.

Publicerades 2017-06-19

Att nå en fossilfri transportsektor – tre delrapporter redovisas till regeringen

Transportstyrelsen är en av sex myndigheter som står bakom om en gemensam strategisk plan för att nå en fossilfri transportsektor. Idag redovisas tre delrapporter till den strategiska planen. Delrapporterna tar upp områdena luftfart, sjöfart samt uppföljning och utvärdering.

Publicerades 2017-06-16

Förslag om nya avgifter

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag till föreskrifter om ändrade avgifter. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2018.

Publicerades 2017-06-15

Program för regional kollektivtrafik kan förbättras

Sedan kollektivtrafiklagen började gälla 2012 är det landets regioner och landsting som ansvarar för hur den regionala kollektivtrafiken ska bedrivas i respektive län. Målen för trafiken ska beskrivas i regionala trafikförsörjningsprogram. Transportstyrelsen har granskat den andra generationens trafikförsörjningsprogram i sex län och konstaterar att innehållet i dessa delvis förbättrats, men att de kan utvecklas mer.

 

Publicerades 2017-06-12

Till toppen