Nyhetsarkiv

131
96
101
297
Välj alla
Visar kategori: järnväg.
131 nyheter

Trafikverkets säkerhetskultur behöver förbättras

Trafikverkets helhetssyn och styrning av arbetet med trafiksäkerhet behöver förbättras. Det framgår av Transportstyrelsens utredning av Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägen.

Publicerades 2017-03-21

Kammarrätten ger Transportstyrelsen rätt

Kammarrätten i Sundsvall avslår Skandinaviska Jernbanor AB:s överklagande av förvaltningsrättens dom och ger Transportstyrelsen rätt i beslutet att återkalla säkerhetsintygen för järnvägsföretaget.

Publicerades 2017-03-15

Kraven på underhållsansvarig enhet ska utvärderas

De krav som idag ställs på att alla godsvagnar ska ha en utsedd certifierad underhållsansvarig enhet (ECM) ska utvärderas. Kraven är gemensamma för alla länder inom EU. I arbetet ingår även att utreda om kraven ska utökas till att gälla alla typer av järnvägsfordon, som exempelvis lok, personvagnar och "gula maskiner".

Publicerades 2017-03-10

Nya åtgärder för att nå miljömålen presenterade

Den 1 mars 2017 presenterade Miljömålsrådet sin lista över åtgärder som syftar till att nå de svenska miljömålen. I rådet ingår länsstyrelserna och 16 myndigheter, varav Transportstyrelsen är en. Flygbuller i fjällen och samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar är de två nya områden som Transportstyrelsen kommer att driva under 2017.

Publicerades 2017-03-01

Stor skillnad i biljettpris mellan länen

Det har blivit dyrare att resa kollektivt på väg och järnväg. Störst är prisökningen i den regionala kollektivtrafiken, men skillnaderna är stora mellan länen. Det visar en ny rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-02-22

Till toppen