Nyhetsarkiv

131
91
103
297
Välj alla
Visar kategori: järnväg.
131 nyheter

Strategisk plan för en fossilfri transportsektor presenterad

Den 28 april lämnade Energimyndigheten, tillsammans med Transportstyrelsen och 4 andra myndigheter, över den strategiska planen för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen. Arbetet har pågått i drygt ett år, och det har resulterat i ett stort antal åtaganden och förslag.

Publicerades 2017-04-28

Info2017 – en träff för förvaltare av järnvägsinfrastruktur

Transportstyrelsen arrangerar under året flera informationsträffar för förvaltare av järnvägsinfrastruktur. Info2017 ska ge förvaltarna bättre kunskap om såväl dagens krav som kommande förändringar.

Publicerades 2017-04-13

Priset avgörande för godskunder

Många faktorer spelar in när transportköpare väljer hur de ska transportera sina varor. Är godset tungt eller lätt, hur lång är frakten, är varorna ömtåliga och hur snabbt ska de fram? Flexibilitet och även miljöpåverkan påverkar valet av trafikslag. Men det som i slutänden oftast avgör är priset.

Publicerades 2017-04-12

Trafikverkets säkerhetskultur behöver förbättras

Trafikverkets helhetssyn och styrning av arbetet med trafiksäkerhet behöver förbättras. Det framgår av Transportstyrelsens utredning av Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägen.

Publicerades 2017-03-21

Kammarrätten ger Transportstyrelsen rätt

Kammarrätten i Sundsvall avslår Skandinaviska Jernbanor AB:s överklagande av förvaltningsrättens dom och ger Transportstyrelsen rätt i beslutet att återkalla säkerhetsintygen för järnvägsföretaget.

Publicerades 2017-03-15

Till toppen